Scroll to top

BAPE STORE Bangkok “Store Shoot”

เป็นเรื่องปกติของทุกแบรนด์ที่ ในทุกๆเดือนจะมีสินค้า collection ใหม่ออกจำหน่าย ทำให้ทางแบรนด์ต้องมีการจัดหน้าร้านใหม่ ให้เข้ากับ concept ของ collection นั้นๆ อยู่เสมอ ทางแบรนด์ BAPE Thailand เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ใช้บริการ Photogrpahy Serivce ของเราในการถ่ายภาพบรรยากาศในร้าน ซึ่งทำให้ลูกค้าเห็นบรรยากาศของสินค้าในร้านผ่านช่องทาง social media ของแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้อย่างดีเยี่ยม

  • Strategy

    Photography Service

  • Client

    BAPE THAILAND

  • Tags

    bape, bapebangkok, bapestore, bapethailand, photography

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *